Podatki podjetja:

Mermas d.o.o.
Blegoška ulica 16
4224 Gorenja vas
Davčna številka: 15653137
Matična št. : 3811581000

TRR: SI56 0700 0000 1184 460
Banka: GB d.d., Kranj

Splošni pogoji poslovanja


Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

1. POSLOVNI PROSTORI

1.1. Naslov podjetja:
Mermas d.o.o., Blegoška ulica 16, 4224 Gorenja vas

2. CENE

Veljavni cenik je objavljen na spletni strani www.meritveradona.si. Vse objavljene cene so informativne narave.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov ali promocijskih (in drugačnih) popustov.

2.2. Plačilni pogoji

2.1. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.
Vse cene, so navedene v evrih. V ceno je že vračunan 22 % davek na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

3. NAROČILA

Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe
3.1. Naročila sprejemamo po elektronski poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in preko novejših komunikacijskih kanalov (družabna omrežja…). Možno je tudi naročilo prek spletne strani - prek kontaktnega obrazca. V tem primeru vas bo pred potrditvijo naročila kontaktirala naša ekipa.

4. POSTOPEK NAKUPA

4.1 Vaše naročilo

Ko kupec zaključi svoj nakup (potrdi naročilo), lahko v 24 urah prekliče ali spremeni naročilo. Po tem času se vsaka sprememba naročila obravnava kot predelava pedala in je obračunana po veljavnem ceniku. Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

4.2. Prejeli smo vaše naročilo

Če kupec v roku 24 ur naročila ne prekliče (ali spremeni), gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih komponent in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Če je dobavni rok daljši od običajnega (20 dni), lahko ponudnik obvesti kupca na predloženi kontakt. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov.

4.3. Naročilo zaključeno

Ko je naročilo zaključeno, ponudnik obvesti kupca o stanju naročila,da se dogovorita o prevzemu blaga. Možen je osebni prevzem na sedežu podjetja (ali na drugem dogovorjenem mestu, če je to možno), ali pa pošiljanje blaga po pošti. V primeru prenosa paketa po pošti, kupec krije stroške dostave.

V kolikor kupec izbere osebni prevzem je le ta možen vsak delavnik po predhodnem dogovoru.

5. REZERVACIJE

5.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.

6. PONUDBE

6.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.
6.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

7. NAČIN DOBAVE

7.1. Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na žiro račun Mermas d.o.o., razen, v primeru, da je s "Pogodbo" drugače določeno.
7.2. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec. V primeru pošiljanja produkta po pošti se za dobavnico šteje potrdilo o oddani pošiljki.
7.3. Dostava s strani Mermas d.o.o. je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko oziroma po veljavnem ceniku dostavne službe. Pošiljanje se izvede po pošti ali prek željene kurirske službe.
7.4. Osebni prevzem je možen na sedežu podjetja Mermas d.o.o. po predhodnem dogovoru s ponudnikom. Možen je tudi prevzem izven sedeža podjetja po predhodnem dogovoru.
7.5. Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.
7.6. Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.

8. NAČIN PLAČILA

8.1. Plačilo po predračunu.
8.2. Plačilo po računu.
8.3. Plačilo z odlogom.
8.4.100% brezobrestni avans,
ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.

9. LASTNIŠTVO BLAGA

9.1. Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja Mermas d.o.o.

10. RAČUNI

10.1. Računi se izdajajo na podlagi ponudbe ali dogovora.
10.2. Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.
10.3. Račun prejme kupec ob prejemu blaga.

Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja Mermas d.o.o. Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju Mermas d.o.o. je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja Mermas d.o.o..
Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

11. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."
Kupec ima pravico, da v petnajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 8-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., blago pa vrniti 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za potrošni material, v primeru, da je bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena/poškodovana. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

- pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
- v primerih ko je bilo blago izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo (npr. izdelava po naročilu).

11.1 Postopek zamenjave in vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

11.2. Postopek vračila kupnine

Podjetje Mermas d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

12. GARANCIJA

12.1. Podjetje Mermas d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.
Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni, od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.
Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom.
V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

12.2. Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec.

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake stvari.

13. IZPOSOJA IN TESTIRANJE opreme (REVERZI)

13.1. Podjetje Mermas d.o.o. daje kupcu možnost izposoje in /ali testiranja blaga, kadar je ta v dvomih o pravilnosti izbire blaga, kompatibilnosti ali kadar gre za popolnoma nove produkte.
13.2. Blago na izposojo in/ali testiranje lahko kupec dobi le na podlagi dogovora s prodajalcem in potrjene naročilnice za največ 5 delovne dni, če ni drugače dogovorjeno.
13.3. Ko kupec prevzame blago, se prepriča o stanju blaga in s podpisom dokumenta »izdaja reverza« to tudi potrdi.
13.4. Blago mora kupec vrniti podjetju Mermas d.o.o., nepoškodovano, s popolno in nepoškodovano embalažo ter vsemi pritiklinami.
13.5. V primeru, da kupec neupravičeno zamuja z vračilom blaga ali pa je le-to vrnjeno nepopolno, se kupec obveže kupiti najeto blago. Kupec blago obdrži v svoji lasti, podjetje Mermas d.o.o. pa mu za blago izstavi račun.
Vse potrebne podatke, v kolikor le ti niso že razvidni iz dokumenta “Splošni pogoji poslovanja”, bomo kupcu posredovali v komentarju ponudbe oz. predračuna.

- firmo in sedež podjetja,
- bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev,
- ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
- morebitne stroške dostave,
- podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve,
- opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.členom ZVPot nima pravice do odstopa, mora biti o tem izrecno obveščen,
- stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje,
- rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene.

14. OSTALO

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju Mermas d.o.o. , se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spam”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.

14.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.
14.2. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.meritveradona.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da kupec ne pozna " Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo.
14.3. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem "Splošnih pogojev poslovanja", bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani.
14.4. “Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.meritveradona.si.

Update cookies preferences