Zakaj meriti radon?

Zakaj meriti radon?

Koncentracijo radona v zraku merimo v Bq/m3, kar pomeni kolikšna je aktivnost radona v 1 m3. Meritve radona opravimo, da preverimo koncentracije radona v bivalnih prostorih in posledično izpostavljenost radonu. V primeru previsokih vrednosti lahko načrtujemo nadaljnje ukrepe, ki so lahko:

  • Prezračevanje prostorov
  • Pregled prostora ter zatesnitev razpok in špranj v tleh in stenah ter instalcijskih vodov
  • Večji gradbeni posegi: utrditev talne plošče, prezračevanje jaškov, prezračevanje zemljine pod talno ploščo,…

Kako opraviti meritve?

Meritve opravimo v pritličnih prostorih, v katerih se največ zadržujete. Meritve je potrebno izvajati tekom daljšega obdobja, saj je koncentracija radona v prostoru odvisna tako od vremenskih pogojev, kot tudi od pogojev v prostoru, ki se meri. S pomočjo meritev, ki se izvajajo daljši čas pridobimo referenčno povprečno vrednost koncentracije radona v prostoru.

RAdon

Kaj pomenijo rezultati:

Trenutno veljavna zakonodaja določa, da je mejna vrednost koncentracije radona v zraku bivalnega okolja enaka 300 Bq/m3. Mejna vrednost je vodilo, ki pomaga oceniti, kdaj je potrebno s pričetkom izvedbe večjih gradbenih posegov.

Po trenutnih raziskavah je ocenjeno, da je v Sloveniji 1/3 domov, v katerih koncentracija radona v bivalnih prostorih presega mejne vrednosti. V 24% pa presega tudi vrednost 1000 Bq/m3, pri kateri se že svetuje izvedba ukrepov.

V spodnji tabeli so prikazane referenčne vrednosti koncentracije radona v izmerjenem prostoru ter predlagani ukrepi.

Koncentracija radona Ukrep
< 300 Bq/m3 Ukrep ni potreben
300 – 1000 Bq/m3 Prezračevanje prostora, zatesnitev morebitnih virov radona (razpoke, cevi, jaški,…)
1000 – 2000 Bq/m3 Zatesnitev morebitnih virov radona (razpoke, cevi, jaški,…), posvetovanje s pooblaščenimi izvedenci iz varstva pred sevanjem
> 3000 Bq/m3 Posvetovanje s pooblaščenimi izvedenci iz varstva pred sevanjemUpdate cookies preferences