Radon v Sloveniji

Radon v Sloveniji

Slovenija je območje s povišanimi koncentracijami radona v bivalnih objektih. Glede na že izvedene raziskave, je povprečna koncentracija radona v bivalnih objektih 100 Bq/m3, kar je v vsamem vrhu v primerjavi z državami v EU. Slovenija skladno z evropskimi smernicami pripravlja tudi načrt meritev radona v Sloveniji, s katerim bodo natančneje izmerili koncentracije radona ter ocenili tveganje na človeško zdravje (vir slike: Inštitut Jožef Stefan).

Tihi razlog za rakava obolenja

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) radon in njegove razpadne produkte uvršča med snovi, ki so rakotvorne za človeka. Radon je na drugem mestu kot razlog za nastanek pljučnega raka, takoj za kajenjem.

RAdon

Povečana izpostavljenost koncentraciji radona pomeni povečano zdravstveno tveganje, zato je z Uprave za jedrsko varnost pripravljena Uredba o Nacionalnem radonskem programu (Ur.l. RS. Št 18/18), katere namen je zagotavljanje varstva pred povečano izpostavljenostjo radonu. Na podlagi uredbe bo potrebno izvesti meritve koncentracije radona na delovnih mestih, s strani pooblaščenega izvajalca meritev na vseh območjih s povišano izpostavljenostjo radonu.
 
Ta območja so določena v Uredbi  o nacionalnem radonskem programu in se nahajajo v naslednjih občinah: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk.

Predlagamo, da si predhodno sami zagotovite informativne meritve koncentracije radona s pomočjo naših merilnih instrumentov za merjenje radona.

Update cookies preferences