Merjenje radona

Merjenje radona

Za izvedbo informativnih meritev koncentracije radona v vaših prostorih vam najbolj priporočam merilnik RadonEye. Merilnik vam omogoča urno sledenje spremembam koncentracije radona. Z njim lahko opazite hitre spremembe koncentracije radona v vaših prostorih, npr. zaradi izvedbe prezračevanja.

Merjenje prek vašega mobilnega telefona

Merilnik omogoča povezavo na telefon, preko katerega lahko preverite tudi predhodno izvedene meritve. Skladno z Uredbo o Nacionalnem radonskem programu (Ur.l. RS. Št 18/18) je potrebno izvesti uradne meritve koncentracije radona na delovnih mestih, s strani pooblaščenega izvajalca meritev, ki se nahajajo na območjih s povišano izpostavljenostjo radonu.

Radon

Najpogosteje, se izvajajo meritve s tako imenovanimi »detektorji sledi«. Te detektorje imate v vaših prostorih več kot 1 mesec in vam podajo povprečno koncentracijo radona v merjenem prostoru.

 Pooblaščeni izvajalec uradnih meritev je Radonova Laboratories AB.

 

Več informacij lahko pridobite na www.radon.si.

 

Update cookies preferences