RAdon

Nevidni morilec


Ogljikov monoksid je plin, ki se sprošča pri izgorevanju v gorilnih napravah, ki uporabljajo fosilna goriva. Za živa bitja je ogljikov monoksid strupen. Ogljikov monoksid je neviden, brez vonja in okusa, zato mu pravimo tudi TIHI UBIJALEC! 

Zaščita pred » Nevidnim morilcem«

  • Redno pregledovanje in vzrževanje kurilnih naprav in dimnikov
  • Redno prezračevanje
  • Namestitev detektorjev ogljikovega monoksida

Detektorji nas samo OPOZORIJO na prevelike koncentracije strupenega plina, tako da lahko izvedemo nadaljnje ukrepe.

RAdon

Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom in preventiva

V spodnji tabeli boste lahko, poleg vrednosti koncentracije ogljikovega monoksida, zasledili tudi opozorila, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Dimnikarske službe se morajo držati tega pravilnika, ki določa stopnjo še dovoljene koncentracije ogljikovega monoksida v ceveh za odvod dimnih plinov (dimnikih).

CO v zraku (▲ppm)Približni čas vdihovanja in simptomi zastrupitve
35 Največja dovoljena koncentracija neprekinjene izpostavljenosti v obdobju 8ih ur po OSHA*
150 Rahel glavobol po 90 minutah
200 Rahel glavobol, utrujenost, vrtoglavica in slabost po 2-3 urah
400 Glavobol v sprednjem delu glave po 1-2 uri, nevarno za življenje po 3 urah. To je tudi najvišja dovoljena koncentracija v ceveh za odvod dimnih plinov.
800 Vrtoglavica, slabost, krči v 45 minutah, nezavest v roku 2 ur, smrt nastopi po 2-3 urah.
1600 Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 1 ure.
3200 Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 25-30 minut.
6400 Glavobol, vrtoglavica in krči v 1-2 minutah, smrt v roku 10-15 minut.
12800 Smrt nastopi v roku 1-3 minut.

▲ppm: parts per milion / delcev na milion (1ppm = 1,23mg/m3)

*: OSHA: Occupational safety & health Association 

Update cookies preferences