Od meseca marca 2018 je v veljavi nova Uredba o nacionalnem radonskem programu - UV4 (Ur.l. RS. Št 18/18), kateri namen je zagotavljanje varstva pred povečano izpostavljenostjo radonu. Besedilo uredbe lahko pridobite tudi na internetni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.